fredag 6 februari 2015

Skräckens tid

Alla människor i Sverige är rädda nu för tiden.
Jag tror inte ens att det Kalla kriget satte lika mycket skräck i folk.

Några är rädda för invandringen, och den nya kultur som den medför, och hur välfärden kan komma att drabbas.

Andra är rädda för dom som är rädda för den nya kulturen.

Och ingen av parterna kan förstå hur dom andra inte förstår, det som dom själva förstår.

Är man per automatik ond, bara för att man är rädd?
Ja, vissa anser det, om du är rädd för fel sak.

37 kommentarer:

Bravo sa...

Äh, rädd. Folk är närmast trötta på att alla politiker bjuder över varandra i invandringspolitiken.

I ditt nya hemland förfasas PKeliten över svenska SDs invandrarfientliga politik även om SD hade varit överlyckliga att komma ner i samma siffror som den finländska regeringen tar emot utlänningar

Lester Boré sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Lester Boré sa...

Bravo.
Jag tror att rädd är ett ord som bra beskriver hur många människor känner inför det "gamla" Sveriges stundande kollaps.
Det är klart att folk blir rädda när det blir tydligt för dom att de ytterst ansvariga för deras väl och ve, människor som valts att företräda deras röst inte har för avsikt att göra det, än mindre har dom för avsikt att tillåta fri debatt, framförandet av kritik mot missbruk av kollektivets pengar eller påtalandet av det självklara i att ett multikulturellt samhälle inte självklart måste fungera lika bra som ett monokulturellt.
Det nutida debattklimatet och den extrema stigmatisering som den kritiske utsätts för, gör att det bara är en väldigt liten del som vågar uttrycka sig överhuvudtaget. Självklart är rädslan för att bli vingklippt socialt och professionellt en viktig parameter i det.

Du har nog rätt så till vida att gemene man förmodligen inte är rädd, det beror dock på att gemene man inte intresserar sig för ödesfrågor av den här kalibern eftersom han har fullt upp med att få tag i sin bankkärring för att kunna låna upp sista stenvarvet på skorstenen för att kunna dra till Thailand i höst, istället för att ta reda på vad dom vedervärdiga människorna han röstat in i regeringen egentligen håller på med.

Nog fan kommer gemene man att bli rädd allt, hur rädd han kommer att bli handlar egentligen bara om när han vaknar.

Självklart har också massmedia ett stort ansvar när det kommer till den delikata uppgiften att gunga den Svenssonska vaggan i hopp om att ingen vaknar...
En aktuell grej är ju "våldtäktssvenskarna" - I det fallet framgår ju med all önskvärd tydlighet vad svensk massmedia har för agenda. Samma sak gäller för rapporteringen om "svenska" jihadister, "Guantanamosvenskar" och "terrorsvenskar"
Ansvariga utgivare gömmer sig som vanligt bakom de pressetiska reglerna, regler som dom läser på samma sätt som Fan läser Bibeln.

Att jag per definition skulle bli somalier på grund av att jag fick ett somaliskt pass är ungefär lika sannolikt som att en konståkare skulle bli boxare bara för att han satte på sig ett par boxhandskar.

Att de sociala medierna dessutom regeras av lobotomerade sossar som Henrik Schyffert och Magnus Betnér gör definitivt inte saken bättre för allmogen.

Att Frankfurtskolans irrläror har stor del i vad som pågår i Europa idag borde vara självklart för den medvetne och av den anledningen lämnar jag den därhän.

Anonym sa...

Helt obekräftade källor som ska ha läst polisprotokoll från senaste veckans händelse på finlandsfärjan uppger att offret ska ha skrikit "ta fast negrerna"!

vidare så är det beklämmande att höra erkännande ifall det stämmer

Peter A sa...

Jag blir lite orolig nu.

Stellan sa...

Lester, Schyffert gjorde ett fantastiskt staplande av felaktigheter och misslyckad lågstadiematte på FB nyligen. Oklart om folk spred det för att dom gick på det, eller om det var lyteskomik.

Men det är ju så att båda sidor blir slarviga med att ta reda på om det är fakta dom läser, eller förbannad dikt. Man bryr sig inte så mycket om det man delar är sant eller ej, eftersom man vet att man har rätt åsikt. Då får ändamålet helga medlen.

Peter A, vad blev du orolig för? Det framgår inte.

Fredrik Lindgren sa...

Jag har varit lite rädd att kommentarerna på dina inlägg har varit lite få till antalet senaste tiden....
Men jag misstänker att du har ändrat på det nu i och med detta inlägg..... ;)
Gösta och 82x112 var är ni?? Kom igen nu... Vi är bänkade för showen.... :)

82x112 sa...

Äh!

Lester är rädd för både det ena och det andra, rädd för att saker förändras, rädd för att Henrik Schyffert regerar de sociala medierna(?), och räddast av allt är han för bruna människor.
Inte så mycket jag kan göra åt det kanske?

Sorry Fredrik, showen är inställd.

Olle sa...

Allt är inte som man tror allt som man tror är inte. Får man tro historien så verkar det vara först när man har mod att förstå det onda som man förstår det goda. Det verkar som om godhet är en motkraft till ondskan och inte tvärt om och rädslan det största hindret att hantera det onda. Årtusenden av makt bygger på detta enkla samband. Den starkaste makten är den vi är rädd för. Det har givetvis påverkat mänskligheten och hot som är lagom farliga kan bli samlande eftersom vi vågar ge oss på dem. Problemet blir inte mindre av att radikalisering av politiska och religiösa övertygelser skapar verkliga och synnerligen farliga hot. Det fördunklar vår förmåga att sortera och gör oss rädda för det vi kanske inte ska vara rädda för och skapar enkla och generaliserande hot men också det motsatta där vår önskan att allt ska vara gott gör oss till ofrivilliga medlöpare. Och inte lär vi oss något?

Sokrates och Platons samtal om vänner och fiender är lika aktuellt idag som för nästan 2500 år sedan:
”Menar du med vänner sådana som synas oss vara goda, eller dem som verkligen äro goda, även om de ej synas det? Och med fiender sådana som synas oss vara onda, eller dem som verkligen äro det? Det är naturligt, att man håller av dem, som man anser vara goda, och hatar dem som man anser vara onda. Kunna ej människorna misstaga sig på denna punkt, så att de ofta tro, att somliga äro goda, som ej äro det, och att andra äro onda, som ej äro det? - Jo. I detta fall ha de således de goda till sina fiender och de onda till sina vänner? - Ja visst. Och ändå är det rätt för dem att i detta fall gagna de onda och skada de goda? Det är tydligt. Men de goda äro ju rättrådiga och ej i stånd att göra orätt? - Ja, det är riktigt.
Enligt din tanke är det således rätt att göra ont mot dem, som ej själva handla orätt? - Nej, för ingen del, Sokrates. Detta tycks vara ett brottsligt tal. Således är det rätt, återtog jag, att skada de orättrådiga och att gagna de rättrådiga? - Det ordet tycker jag bättre om.
Men vad blir konsekvensen, Polemarkos? - Jo, många, som ha misstagit sig om människorna, ha vänner, som äro onda, och dem ha de således rätt att skada; och likaledes ha de ofta fiender, som i verkligheten äro goda, och dem böra de således gagna. På det sättet komma vi till det rent motsatta resultatet mot vad Simonides yttrade…
…Det förefaller nämligen, som om vår definition av orden “vän“ och “fiende“ vore oriktig. - Jo, sade han, den är vår vän, som vi anse god och som också är god. Den däremot som synes vara god men ej är det, han synes vara vår vän men han är det ej. Och detsamma gäller om fienden. - Enligt detta blir således, tyckes det, den gode vår vän och den onde vår fiende.

Om rättrådighet
Har således, fortsatte jag, en rättrådig man rätt att skada en annan människa? - Ja visst, blev svaret, han bör skada dem, som på en gång äro hans fiender och onda människor. Bli hästar sämre eller bättre, om man gör dem skada? - De bli sämre. Måste vi inte också, min vän, säga, att om människor skadas, bli de sämre med hänsyn till de egenskaper, som människor ha? - Jo, visst.
Men rättrådigheten är ju en mänsklig egenskap? - Det är givet. Således, min vän, måste de människor, som skadas, bli mera orättrådiga. - Det förefaller så. Kan en musikalisk person göra andra människor omusikaliska genom sin musik? - Det är omöjligt. Och kan den rättrådige göra människor orättrådiga genom sin rättrådighet? Eller kan, för att tala i allmänhet, den gode göra en annan ond genom sin egen dygd? - Nej, det är omöjligt.
Alltså är det ej den rättrådiges sak att skada någon, det må vara hans vän eller ej. Detta är en uppgift för hans motsats, den orättrådige.
Häri tycker jag du har alldeles rätt, Sokrates.
Om en person således påstår, att rättrådigheten består i att man betalar sina skulder, och därmed menar, att en god man är skyldig att vedergälla sina vänner med gott och sina fiender med ont - ja, då är det ingen vis man som så talar. Ty han talar ej sanning. Ty det är aldrig, det ha vi sett, rätt att skada någon.

Mats sa...

Jättebussigt Olle.
Hur fan skall jag kunna sova nu? Jag kan inte ens reda ut och förstå i text vad några snubbar snackade om för 2500 år sedan.

Nu känner jag mig liten igen.

Lester Boré sa...

82x112.
Du kan ju inte mena allvar?!
Om du nu, mot alla odds, menar allvar så är du ett lysande exempel på den vidsynthet och förmåga att diskutera som ofta återfinns hos de uppnästa översittare med "vet bäst"-mentalitet som du själv representerar.

Din kommentar är nog fan det lägsta jag nånsin läst. Självfallet är din replik ett resultat av brist på argument eller så är det bara så enkelt att du inte har förmågan att prestera bättre än att komma med äckliga rasistanklagelser helt utan botten.
Det enda positiva är att du visar ditt rätta ansikte för övriga läsare...

"...räddast av allt är han för bruna människor." - Bra argumentationsteknik, jävla sopa!

Stellan.
Jag ber om ursäkt för att jag tar till kraftuttryck men nivån på samtalet föll under mina fötter och jag har nog inget annat val än att tala till bonden på bondens vis.

Stellan sa...

Lester, det var befogat.
Hans kommentar var knappast förvånande dock.
Rasistkortet kommer alltid att spelas ut så fort det ges möjlighet.
Att blanda ihop kulturer och hudfärg är det effektivaste sättet att förminska människor som är rädda för just andra kulturer. Oavsett om rädslan är befogad eller ej.

Kortet borde även spelas ut då man nämner att tyskar är noggranna. Det är en lika rasistisk fördom.

Lester Boré sa...

Stellan.
Man kommer inte helt osökt att tänka på Godwins lag...

82x112 sa...

Bättre så här?

"Äh!
Lester är rädd för både det ena och det andra, rädd för att saker förändras, rädd för att Henrik Schyffert regerar de sociala medierna(?), och räddast av allt är han för andra kulturer vars representanter som av en ren slump alltid har annan hudfärg än Lester själv.
Inte så mycket jag kan göra åt det kanske?

Sorry Fredrik, showen är inställd"

Lester Boré sa...

82x112.
Replikskiftet är över.

Fredrik Lindgren sa...

Tycker bara att det är lustigt att man först skriver att man ej är intresserad av nån "show" för att sedan kasta med rasistkortet. Verkar lite konstigt??
Jag tycker personligen att Lesters och Stellans inlägg ej i sak skiljer sig så mycket åt. Men det är bara Lester du ger dig på??????

Stellan sa...

Man törs väl knappast flika in att det finns tex, islamister med samma hudfärg som Lester va?

82x112 sa...

"Jag tycker personligen att Lesters och Stellans inlägg ej i sak skiljer sig så mycket åt. Men det är bara Lester du ger dig på??????"

Stellans ursprungliga inlägg var mer generellt hållet medan Lester var specifik och gick in i detalj på saker. Det var därför jag kommenterade endast det.

Stellan sa...

82X112,5 Jag backar bak på en punkt här.
Det var förhastat av mig att kalla ditt inlägg för "rasistkortet". Du skrev att han var rädd för bruna människor...

Jag känner många som är det, särskilt tjejer kan känna att det är läskigare om det kommer en grupp bruna, än rosa människor när dom går själva om kvällarna.
Och jag skulle inte för mitt liv kalla dom för rasister. Alltså kan jag inte påstå att du gjort det.
Jag ber om ursäkt.

Lester Boré sa...

Fredrik o Stellan.
Jag vet inte riktigt var i min text framgår att jag skulle vara rädd för Sveriges kollaps, multikultur eller att inte våga prata om problemen med mångkultur?
Att anse att det ovanstående är av ondo är inte likställt med att vara rädd. - Det tycker man ju att en statsvetare borde förstå, men å andra sidan så har såklart det högre utbildningssystemet också infekterats av känslomässiga värden som trängt undan kunskapsförmedling.
Jag skulle nog våga påstå att mitt resonemang är ganska generellt det också...
Kanske var det somalieexemplet som fick kulturmarxisten att tappa fattningen?

Anonym sa...

Ärligt talat, hur många somalier, muslimer och annat import skräp finns det i Sverige som är värda att spara på? Dags att göra om några kvadratkilometer till arbetsläger? De finns ju jättemånga duktiga byggarbetare från Baltikum som både kan bygga murar och svetsa grindar?! Och varför inte en snygg smidd skylt där de står skriver "arbete ger frihet" så kan vi vanliga knegare låsa in oss och våra familjer där så vi slipper läsa om dessa förbövlade "svenskar" som våldtagit, eldat upp och suge ur de goaste ur staten? Så kan vi bo där och odla rovor till middag!!! Jo så gör vi!!! För fan släpp in varenda jävla mattrullare i Sverige!!! Och dom stackars somalierna, dom ska väl självklart få lite svensk fitta?? Och vill ingen dela så får vi väl se genom fingrarna lite va? Dom har ju inte samma kultur som oss! Getter, kor och grisar skriker ju inte "stoppa negrerna" när dom blive påbankade av Ali och hans polare! Skärpning i ledet människor!!!!
Och Lester, du är väl ändå inte rasist?? Fy i sådant fall..

En san vän av alla, eder Åke

Gasen sa...

Huuu ja är rädd för troll...👹

Anonym sa...

Stellan, du är en rakryggad man och med heder. Och jag tycker inte alltid som dig, men grundstenen i demokrati är ju att vi ska kunna säga vad vi tycker och funderar på utan repressalier, för annars är det ju diktatur.

Ibland spårar debatten ut här, men det känns som att en debatt behövs. Du lyfter frågor och begrundar, vilket alla bhöver göra.

Jag personligen har inte tagit ställning i frågan om invandring för jag känner att det är för mycket som inte är klargjort.

Men åter igen så ska man väl kunna ställa frågor utan att behöva höra skrik om "nazist" eller "marxist", det är väl hela poängen med demokrati?

Vad nu denna tråden mynnar ut i så kan det faktiskt behövas lite "dålig stämning" som du brukar uttrycka det :)

Skillnaden på människor och idioter är väl ändå att kunna debattera på ett sakligt sätt.

Tack för att du sticker ut hakan ibland, det behövs.

Sedan vill jag kommentera från en annan tråd att Instagram faktiskt skulle vara bra. För då kan jag kolla dina inlägg när jag är på toa under betald arbetstid, vilket skulle vara mycket roligare för mig då din blogg ser ut som det i holken på min telefon ;)

Micke-gbg

Anonym sa...

Oj oj Åke, det där var ett koncentrat som vänner av massinvandring kommer att spä ut tills det bara smakar vatten.
Blir intresseant att se var detta slutar.

/Johnny Boy

Anonym sa...

Jag är själv livrädd för bruna människor,därför gömmer jag mig i min burka varje dag..

Anonym sa...

Fantastiskt väl uttryckt Champ, som vanligt! Av denna anledning blir vi snart grannar. There goes the neighborhood...

Anonym sa...

We shall overcome!!!! =) //Flugis

Anonym sa...

Jag blir rädd för att människor är på tok för övertygade om deras egen förträfflighet oavsett åsikt. Avsaknaden av softhet är påtaglig nuförtiden.

/ Johan

Bobby ewing. sa...

Jag är rädd för att Vardagsmighty blivit Aftonbladet. #pajkastning #tråkigt

Göran sa...

Jag är också rädd för bruna människor.
Hon har ankläppar och han jättemuskler. De bor tillsammans på ett gym och äter syntetisk kost.

Togga T sa...

Jag vill ha rakryggade politiker och valuta för skattepengar jag betalar in. Orimliga krav??

Stellan sa...

Bobby Ewing/Rocket Goldstar.
Jag vet att du vill ha korta inlägg som bara handlar om raggarbilar och motorcyklar. Du har fått en hel del av den varan här, och säkert kan det ha funnits tillfällen då du avundats mig för mitt handlag med metall och svets.

Men faktum är, att jag avundas dig mer än du kan ana!
Att ha förmågan att kunna blunda för alla bekymmer som hopar sig vid horisonten, och kunna anse att bilar och motorcyklar är det viktigaste man kan läsa om, är en ynnest och förmodligen en fantastisk egenskap för att hålla sig lycklig genom livet.

Jag har förmågan att bygga vilka bilar, hojar eller båtar jag vill med mina händer.
Jag har en fantastisk familj och bor på en fantastisk plats.
Jag har ett jobb och underbara vänner.
Men skulle jag beskriva mig som lycklig? Nej, inte direkt.

Jag skulle inte heller beskriva mig som olycklig, men många är mina sömnlösa kvällar, då jag oroar mig över samhällsutvecklingen. Många är dom dagar då jag mår dåligt över frustrationen över vad jag tror är en annalkande katastrof.
Vad har jag för glädje av mina kunskaper och alla leksaker, då jag är orolig för vilket samhälle mina barn ska leva i om tio-femton år?

Så, Rocket. Berätta för mig, med trovärdiga argument, att jag inte har något att oroa mig för.
Lyckas du med det, så lovar jag inte bara att jag bara ska blogga om fordon, utan jag lovar även att jag är dig tacksam för resten av mitt liv.
Mitt liv skulle bli så mycket bättre.

I Aftonbladet får du bara läsa om den ena gruppen av rädda människor, här får du läsa om båda, utan censur.

rocket goldstar sa...

Jag är mycket imponerad över ditt handlag och framförallt din energi och envishet, och visst kan jag vara avis men jag har även förmåga att glädjas över andras kunskap. Jag funderar nog mer på framtiden än vad du tror men jag väljer helt enkelt att strunta i saker jag inte kan påverka. Jag arbetar som svetsare på ett stort företag och fattar att firman kan flytta till ett låglöneland vilken dag som helst så mitt mål är att se om mitt eget hus rent ekonomiskt innan den dagen kommer. Jag förväntar mig inte att sverige kommer att hjälpa mig. Jag vet inte om det var ett svar på frågan men det var ett ärligt försök från en lågutbildad vit hetrosexuell man som absolut inte vill slicka röv på ett hårdnande arbetsklimat inom industrin.

Stellan sa...

Rocket, jag har forfarande en liten förhoppning om att det kan gå att påverka. "Tjafset" här, är det sätt som jag försöker på. Jag försöker emellanåt få folk att tänka till om sånt som är jobbigt och svårt.

Du har ju hjälpt Sverige så länge du har betalat skatt, men du är på det klara med att Sverige inte kommer att hjälpa dig. Sverige är ingen bra kompis, om du har rätt. Vilket du säkerligen har.
Bra kompisar är viktigare än hojar och bilar.

zubbe sa...

Är inte ett dugg oroad över invandringen, är dock oroad över att vi bryter mot FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, vilket i sin tur verkar ha med invandringen att göra.
Jag är oroad över den ökande självmordsstatistiken bland män.
Jag är oroad över den ökande psykiska ohälsan hos kvinnor.
Jag är oroad över pojkarnas "anti-plugg" kultur.
Dessa 3 problem verkar sammanlänkade med den radikala statsfeminismen som finns både i maktens korridorer och på nästan samtliga tidningar.
Samtidigt är jag nöjd över att jag hjälpt till att uppfostra mina 6 barn till att bli förhoppningsvis vettiga människor, och att jag och deras mamma fortfarande håller ihop efter alla år.

Bobby ewing. sa...

Bra där Zubbe !

Lester Boré sa...

Zubbe.
Full pott.