lördag 13 juni 2015

Allmogerejsing

Idag har vi kollat på målgången av årets "Postrodden"(rodd som i att ro en båt, inte rod som i hotrod). Rejset är en hyllning till de salta karlakarlar som rodde/seglade med post mellan Svärje och Åland.
Detta var på den tiden då man oroade sig mer för att behöva amputera lemmar, än om arbetsgivaren hade en korrekt handlingsplan för hbtq-frågor eller kvotering.

Båtarna ska vara tidstypiska och det blir extra poäng för bomullsegel och sälskinnskalsingar.

Som synes var det tajt på upploppet.
Härligt evenemang för en konservativ stofil som en annan gått och blivit!

6 kommentarer:

Olle sa...

Min morfars-farfar Carl Oscar Sjöstedt som sedermera blev ångbåtsbefälhavare och på sin ålders höst fyrmästare på Bjuröklubb var 1843-1849 som skeppare i Flottans Kanonjärkår chef för postbåten i Grisslehamn.

Min morfar samlade en del information i en släktkrönika. Där finns bland annat utdrag ur Ämbetsskrivelsejournal från postföringstiden 1843-49.

Uppenbarligen gick det år folk i part och minut och i journalen är noteringar som denna väldigt vanliga:

"Till Hr Stat. Befälhavaren för Kongl. Maj:ts Flotta i Stockholm.

Ödm.memorial.

Hos Välborne Herr Stationsbefälhavaren Wice Amiralen och commendeuren av Kongl.Svärds Orden får jag ödmjukast anhålla att i stället för de under postföringen den 29 sistlidne månad drunknade Underbefäl och manskap, få till tjänstgöring hitcommenderadae en sjövan Und.officer och 4 man Rotebåtsmän, etc ,vilket jag får äran amnäla; då alla de som nu got förlorade lämnat Enkor och oförsörgda barn efter sig, så vågar jag i Ödmjukret anhålla att Kongl,Över Post Direkteurs Embetet behagade hava de olyckliga Enkorna och de faderlösa barnen i åtanka med något understöd i deras bedrövelse..."


De hade nog varit mycket glada över en Albin i båten.

Stellan sa...

Jo, ingen i dessa familjer lär ha legat sömnlösa över att Coop säljer pojk och flickcyklar, eller att motorn gick för varm heller för den delen.
Vi har det nog förjävla bra, som kan låta oss uppröras över dylikt.

Göran sa...

Ett par frågor angående sälskinnskalsonger.
- Är det riktigt att vända pälsen inåt på vintern för att använda pälsverket optimalt och tillgodogöra sig värmen på bästa sätt?
- Skall man med motsvarande resonemang vända pälsen utåt på sommaren för att ej överhetta scrotum för mycket?
- Det saknas oftast tvättråd i dessa korta varor så jag undrar om 40 grader kulört är bäst eller om det räcker att rykta pälsen en gång i veckan?

Stellan sa...

Göran, den informationen fattas mig.
Men min granne Träbåtskjelle, har en väst i detta material, som kvinnfolken envisas
med att smeka, därav fick han kalsongidén.

Anonym sa...

Enkor och oförsörgda barn hade nog betraktat Albin i all sin skönhet som en vacker men märkligt överarbetad barlast ehuru det skulle dröja några år innan ens dess föregångare blev till. Ren science fiction alltså, lite som ett bildbehandlingsprogram för Stellan.

HaZ sa...

Det är ju lätt att amputera idag, försök få till en bra fungerande jämställdshets/likabehandlings-plan de e svårare. Det brukar i regel inte vara så att 33% av de i operationssalen motarbetar arbetetsgång med att plocka isär patienten.
.
.
.
Fast å andra sidna kanske man skulle ha stretat lite grann om bedövningen tagit slut