fredag 5 februari 2016

Motorer och grejer

Idag var vi och tittade på lite gamla fina saker.
Björn fick smeka kungen av blåslampor och jag fick en himla fin elcentral från en gammal båt.

Sedan tittade vi på gamla motorer som hittats i skogen.
Den gula Andros-motorn var inte dum, men den andra... Vilken grej!

En Audi som lär ha tillverkats före DKW-tiden, på tiotalet! Det är en mycket vacker halvtopp med fyra krukor.
Fina saker!

69 kommentarer:

Frun sa...

Vilken lycka!

Olle sa...

Motor till en Audi E-typ. Tillverkades mellan 1912-1923. Kolla för säkerhets skull. Det kan vara subversiv information.

Anonym sa...

Bästa bilen i kategorin "det var bättre förr"! https://www.youtube.com/watch?v=VKXgqZr8-5k. Naturligtvis finns hur mycket info som helst på tuben

Stellan sa...

Olle, härligt med lite mera sarkasm!
Låt oss leka med tanken att alla politiker och all media lade sitt krut på att få allmänheten
att montera såna där motorer i våra bilar, och backa utvecklingen bort från elektroniken
i våra fordon, och kalla alla som förutspådde problem med det, för onda.
Alla argument om miljöpåverkan och dålig driftsäkerhet skulla avfärdas som kränkande.
Folket skulle delas upp i två läger, som knappt känner sympati för varandra.
Vad tokigt det skulle vara!

anonym, vilken jävla bil!!

Preben sa...

Bra sarkasm i dag......

Olle sa...

FOA (numera FOI) publicerade på 1990-talet en avhandling i informationsvärdering. Den handlar om informationskritik och textutvärdering. Försök att få tag på den.

Ibland Stellan så använder du som sanningar så kallad viral information eller annan information som publiceras i media med specifika syften. Utan sedvanlig källkritik och någon form av öppen värdering blir de egna slutsatserna problematiska och starkt generaliserande. Det skulle du aldrig tillåta dig när det gäller andra mer starka intressen där du är bekväm i dina uppfattningar och din kunskap.

Det finns många exempel som ”Taharrush” som helt enkelt är det arabiska ordet trakasserier. Det blir i sammanhanget befängt och lika riktigt eller oriktigt som att kalla ordet ”övergrepp” för en svensk landsbygdstradition.

Varför skulle Europa gå mot avgrunden och i så fall vilka funktioner är det som styr den utvecklingen. I det övergripande perspektivet hittar man sannerligen andra orsaken än symptomen. Flyktingkrisen är ett symptom på andra sjukdomar. Europas problem är andra och kanske ännu farligare.

Det intressanta i sammanhanget är att här behöver man inte fiska i bloggarnas grumliga vatten utan vanligtvis respekterade media beskriver företeelserna på ett obefläckat maner:


Proxy Wars


Den som inte tar till sig andras åsikter eller motståndarens strategi i ur ett objektivt perspektiv kommer aldrig att förstå de egna ställningstagandena. Då stelnar man i sina egna föreställningar och kommer bara att ta till sig de uppfattningar som harmonierar med den egna. Då blir avvikelserna ännu mer obehagliga.

Jag har i en artikel skrivit: ”Det verkar som om världen börjar inordna sig i kalla krigets strukturer om än med lite andra förtecken. Det verkar också vara en ordning som passar politiska makthavare som söker näring och bekräftelse i skillnader och konflikter. Snabba och öppna informationsvägar som tjänar utveckling och kunskapsutbyte används för propaganda och desinformation.”

Den gläfsiga skara efterföljare som sannolikt vanligtvis inte brukar stå för egna åsikter finner balans i aparta uppfattningar i de främlingsfientliga bloggar som nu arbetar med att förändra vår syn på medmänniskor från andra kulturer. Det betyder inte att det inte begås övergrepp av andra men det betyder att de generaliseringar som vi aldrig skulle tillåta falla över oss själva blir starka sanningar när det gäller andra.

Man behöver inte gilla kulturella skillnader och det är givetvis rimligt att varje kultur vill verka för sin särart. Däremot så har vi vanligtvis ganska lika grundläggande värderingar om människors lika värde och möjligheter. Det är förskjutningar i dessa elementära värderingar vi ska kämpa mot och inte lägga en generaliserande stämpel över alla som kommer från en specifik kultur, ett specifikt intresse eller har en avvikande sexuell läggning. Det är i det avseendet inte farligt att åka motorcykel trots att det finns en konstaterad relation mellan organiserad brottslighet och en synnerligen lite grupp motorcykelintresserade.

Frihetens grundvalar är inte alltid något himmelskt eftersom den enes frihet kan vara den andres boja.

Att en naturaliserad invandrare är kritisk mot nya invandrare är inte ett bevis eller grunden för ett axiom som säger att invandrare är farliga eller ett hot. Vi måste vara mogna nog att kunna hantera dessa problem ur ett mer mänskligt och praktiskt perspektiv. Har vi inte resurser så har vi inte men det får inte förändra vår syn på mänskligheten. Är lokalen full så stänger vi dörrarna men det betyder inte att de som står utanför är sämre människor eller farliga. Däremot så blir vi farliga om vi tror det.

Jag tycker att tonen här ibland är oresonlig och oförstående. Eller för att återigen ta upp den vetenskapliga analysen av företeelsen - Kognitiv dissonans. Alla bilder har massor av gråskalor och färger. Det gäller även verkligheten.

Lester Boré sa...

Olle.
Jag köper din analys av att folkvandringen mot Europa är ett symptom av det egentliga problemet. Den logiska fortsättningen från din sida vore naturligtvis ytterligare en analys av vad det egentliga problemet är och jag ser fram emot att få ta del av den analysen.
Det Stellan rasar över, det du anser vara missförstånd och marginalföreteelser, är ju hans subjektiva upplevelse/uppfattning och den väger såklart lika tungt som dina relativistiska besvärjelser i det här sammanhanget.
Självklart sprids det propaganda och desinformation men när allmogen nu insett att dom duperats under decennier så är det inte särskilt överraskande att så sker, den enda egentliga skillnaden är att propagandan i dagsläget kommer från två håll till skillnad från förr när den enbart kom från kretina makthavare, medial kulturelit och sfären kring dessa.
Man skulle kunna säga att kulturkriget trappats upp, vilket naturligtvis är av godo för alla svenskar som i framtiden vill leva som fria individer.

Proxy wars.
Du har en poäng... Tror jag?
Att verka för sin kulturella särart är en dygd och bör så förbli, frågan är ju under vilka förutsättningar det kan anses rimligt att göra det utan att det blir massiva problem? - Att verka för sin kulturella särart i ett främmande land inom en starkt avvikande kultursfär är enligt mitt sätt att se på saken helt orimligt.
Dom flesta människor, oavsett etnisk tillhörighet, förstår nog att det finns goda och dåliga exempel på acceptabelt beteende i alla läger, det gör dock ingen skillnad när det kommer till frågan om VARFÖR alla kulturer och etniciteter ska blandas till varje pris?
Om du har information angående den saken så hoppas jag att du delar med dig av den så att jag (och säker även andra) kan få chansen att omvärdera saker och ting.
Min frågeställning är uppriktig och jag har utan framgång försökt få svar på detta under tjugo års tid.

Stellan.
I vanlig ordning är det din kunskapsbrist som fäller dig... ;)
Synd.

Lester Boré sa...

Intressant är också att både Olle och Proxy insinuerar att man som kritiskt till multikultur och allmänt samhällsförfall har kört fast i sin egen övertygelse och enbart söker info som bekräftar den egna uppfattningen. Dvs att samtliga kritiker, oavsett om deras kritik är faktabaserade saklig eller subjektivt emotionell, skulle vara intellektuellt små eller att dom skulle vara ondskans oförstående kolportörer, medlöpare eller propagandister.
Det mina vänner, är en obehaglig och mycket sorglig "von oben"-hållning. - Vi får hoppas att den är spelad eftersom alternativet är betydligt mer skrämmande...

Olle.
Menar du att skillnaden mellan dig och Stellan är att du är en vidsynt och självkritisk individ som hela tiden tvivlar på och utmanar din ideologiska identitet medan Stellan är förblindad av sin övertygelse och helt utan förmåga att ifrågasätta information eller ideer?
Eller missförstår jag dig?

Stellan sa...

Jag nöjer mig med en kort replik.
Om vi flyttar människorna från mellanöstern hit, kommer problemen att stanna kvar i mellanöstern då?
Om man levt hela sitt liv med en viss kvinnosyn, förändras den då man bosätter sig på en annan plats?
Om men ser en kraftig ökning av vissa brott från en viss typ av människor,
är man ond om man reagerar då?

Om vår kultur mot all förmodan finns kvar om hundra år, så kommer man att skratta åt galenskaperna som vi lät ske, då man läser i historieböckerna om dom.

Backwoods Hipster sa...

Sätt på er folkdräkterna nu grabbar föregå med lite jävla gott exempel.

Den här varmkörningen gillar jag, kolla in avgaspuffarna:

https://www.youtube.com/watch?v=hHC7_vV6zDU

Bloody Mary är en favorit. Byggd av två skolgrabbar utan självbevarelsedrift med två JAP-twinnar i en träram. Ett tag lär den ska ha haft tre.

Olle sa...

Men grabbar! Ni fortsätter med den här svartvita polemiken. Varför skulle någon vara "von oben" för att man manar till eftertanke och analys. Varför skulle människor i Mellanöstern särskilja sig från andra eller för att citera en av de bloggare som tycker lite annorlunda:
Män i exempelvis Iran eller Afghanistan förtrycker inte kvinnor för att de tillhör Islam. De förtrycker kvinnor för att de är män och för att samhället de lever i är patriarkalt.

Varför skulle man vara ond för att man tar till sig brottsstatistik? Däremot är det slarvigt att tro att hörsägen eller delar av sanningen är hela bilden.

Den statistik som man möjligtvis kan hänvisa till stöder bara delvis det du säger och sätter man det i perspektiv av annan brottslighet så är det inte korrekt.

Regressionsanalyser(om än osäkra)visar att det är hälften så stor sannolikhet att begå brott om man är invandrare i jämförelse med att leva ojämlikt eller vara föremål för försörjningsstöd. Det är dessutom 200 gånger större sannolikhet att hänge sig år brott om man är man jämfört med att vara kvinna.

Slutsatsen är som tidigare att det är en större relation mellan socioekonomiska faktorer och brott än etniska faktorer. Självklart är invandrare överrepresenterade i socioekonomisk svagare grupper men gruppen invandrare är inte på något sätt homogen.

Jag har försökt att hitta statistik över kvinnofridsbrott ur ett etniskt perspektiv men vad jag kan se så finns det ingen sådan. Rätta mig gärna!

Däremot så visar erfarenheter och forskning att våldsbrott anmäls i större utsträckning om offer och gärningsman är obekanta med varandra. Detta medför att bortfallet av våldsbrott är större i situationer där förövare och offer har en nära relation. Vet någon hur många tjejer i stugorna som får stryk av sina överförfriskade partners?

Patriarkatets förtryck är givetvis ett problem och det är inte uteslutet att det finns en etnisk koppling men så länge det inte är fastlagt på annat sätt än av vad man tror eller vad partiska utsagor meddelar så tycker jag att man kan vara kritisk och faktiskt kalla skitstövlar för skitstövlar oavsett kulturell bakgrund.

Allt är inte som man tror. Kvinnlig rösträtt infördes i Turkiet 1934.I Frankrike 1944, Italien 1945 och Kanada 1950. Kvinnor i Libanon fick rösträtt 1952, i Marocko 1956 och i Tunisien 1959. I Sverige 1921.

Jag förstår att ni kan vara skraja för människor som uttrycker andra åsikter och att det kan rubba cirklarna. Jag har som jag tidigare sagt varit i några arabländer och har också svårt att förstå kvinnosynen men jag har också mött ytterst charmerande och vidsynta personer. Det känns lite svårt att generalisera.

Det är bara drygt 150 år sedan vårt eget land nyktrade till och anslöt sig till det som vi kallar för den industriella revolutionen.

Kotten sa...

Och i Saudiarabien fick kvinnorna rösträtt 2015, Kuwait 2011.
Finland 1906, Norge 1913 och Danmark och Island 1915.

Stellan sa...

Inga svar på frågorna, ser jag.
Ang, brottstatistik som anger etnisk tillhörighet, så har man som bekant slutat med
det i Sverige, man hade det förr, men resultaten var icke önskvärda.
Finland har lite sånt fortfarande, läs gärna det.
Annars kan man ju bara åka till en lämplig förort och glida runt lite efter mörkrets inbrott...
Kod 291 säger en hel del, annars...

Lester Boré sa...

Olle.
Förklara bara varför det är viktigt att införa multikultur i västvärlden. (Det är just det som trots olika infallsvinklar utgör kärnan i resonemanget nu, här och på andra ställen.)
Om du inte kan förklara det för mig så är ditt kontinuerliga insparkande av öppna dörrar och upprepande av allmänt tankegods helt meningslöst och enbart att se som en mer och mer uppenbar onani.

Örjan Karlsson sa...


Det finns ju en utredning ang etnicitet och brott men den är vid det här laget ganska gammal men mycket syns ju redan där

Dom 2 brotten som brukar diskuteras mest är ju just Våldtäkt och Misshandel av okänd, där var redan då överrepresentationen ganska enorm

http://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2005-12-14-brottslighet-bland-personer-fodda-i-sverige-och-i-utlandet.html

/Örjan

Olle sa...

Ja du Lester! Man kan förhålla sig på olika sätt till det människor säger. Vem har sagt att det är viktigt att införa multikultur?

Jag har sagt att livet blir enklare och mänskligheten mänskligare om vi inte är rädda för andra kulturer. Dessvärre är det också så att vår egen kultur är genomimpregnerad av intryck utifrån.

Vi har sannolikt olika föremål för vår onani och jag har slutat slå min fru?

Läs gärna brottsutredningen från 2005. Den understryker den socioekonomiska relationen och visar på överrisker för våld mot kvinnor och barn bland invandrargrupper. Det är för djävligt. Den ger däremot inte en grund för grova generaliseringar. Majoriteten av dem som registrerats för brott är födda i Sverige av svenskfödda föräldrar.
Stellan sa...

Men Olle, majoriteten av dom som BOR i Sverige är ju svenskar!
När utredningen gjordes så var det väl runt elva procent som var födda
utomlands eller hade föräldrar som var det.
Du vrider ju på allting!
Du vet mycket väl att det finns en enorm överrepresentation av vissa kulturer
inom vissa brott!
Vart vill du komma?
Tror du på fullaste allvar att Sverige kommer att vara en trygg plats för kommande
generationer? Tycker du verkligen att det är tryggt i förorten idag?
Du vet mycket väl hur det ligger till, jag tror att det är skrivandet du går igång på.

Anonym sa...

Raggar-Berra och Jarmo Pulkkinen då ?

Andreas sa...

Hejsan Olle.

"Jag har försökt att hitta statistik över kvinnofridsbrott ur ett etniskt perspektiv men vad jag kan se så finns det ingen sådan."

Inte jag heller har lyckats hitta någon sådan statistik, men en del annan data angående muslimers attityder till kvinnor och andra frågor som vi Europa oftast ser som rena självklarheter går faktiskt att få fram. Länk finns om du klickar på mitt namn ovan, som du också ser så skiljer sig resultaten många gånger rätt så rejält beroende på vilken världsdel de tillfrågade är ifrån.

65-95% anser att abort är omoraliskt.
40-90% anser att mannen i ett förhållande ska besluta huruvida kvinnan ska bära slöja.
22-92% anser att religiösa ledare ska inneha politiska roller.
35-65% anser att västerländsk populärkultur förstör människors moral.
34-94% anser att en kvinna ska lyda mannen i förhållandet.

Utöver detta finns även UNICEF's undersökning om kvinnlig könsstympning om man vill fördjupa sig mer...

Jag kan dessvärre inte dra någon annan slutsats att muslimska män ifrån MENA-området inte har samma attityder till kvinnor som män i Europa i allmänhet och Nord Europa i synnerhet. Synen på kvinnor och deras rättigheter är sämre i dessa delar av världen, rätt så rejält dessutom. Så när man ser fler och fler rapporter om trakasserier av kvinnor på allmänna platser, badhus, skolor osv så drar i vilket fall jag slutsatsen att en dålig kvinnosyn är den största eller till och med den enda bidragande faktorn till beteendet...

Stellan sa...

Anonym, jo jag vet att Berra lämnade oss, och det var mycket tråkigt att höra.
Det var svårt att prata med Berra utan att garva.
Men Jarmo? Vadå?? Har Jarmo också gått bort? Hur då?
Va fan, ska alla man känner gå bort?

Bert K sa...

http://www.svd.se/nuri-kino-nu-startar-jag-ett-asylboende-for-kristna
Här kan ni läsa lite inside information ifrån asylbranchen.
Skrämmande hur dåligt insatta våra politiker är av konsekvenserna av vår rädda världen-politik.

Olle sa...

Det finns mer attraherande saker som jag går igång på och skrivandet får jag nog med tillfredsställelse i andra sammanhang och medier.

Jag skriver här för att få balans. För att jag tycker att du i vissa avseenden har fel och för att jag tror att du vill berika dina intryck med åsikter och kunskaper som inte är i harmoni med de vanliga gaphalsar som slött rapar bifall. Jag kanske rent ut av gillar dig som person och tror att du mår bra av att få värdera andra infallsvinklar.

Du skriver:

"När fan ska folk vakna?
Det är redan försent nu, men folk har fortfarande inte fattat vad som hände...
Dom bara sitter där och är så jävla goda, toleranta och mysiga.
Jösses!"


Segregation eller kanske bättre uttryckt desintegration är ett samhällsproblem. Några påstår att det är en ny företeelse men så är det inte. Bästa medlet mot segregation är att se till att bekämpa utanförskapet eller för att citera Tapio Salonen :- Då krävs att vi vågar börja lita på varandra och att vi vågar utgå från att de andra vill oss väl i sina ambitioner att delta i samhällsbygget.

Det handlar inte om missriktad tolerans det handlar om att ställa krav och att sätta gränser. Vi bygger inte ett tryggt Sverige genom att skapa virtuella murar till vår omvärld och skaffa oss generaliserande uppfattningar om andra kulturers yttringar: "Jag känner fan i mig ingen som tafsar på kvinnor. Och jag tycker att tafsande är vidrigt, men att jämföra det med att en grupp på tusen män stänger in en kvinna i mitten och förgriper sig på henne är helt makalöst! Det finns uttryck som vi inte kan acceptera men vårt motstånd vinner inte på att klä andra med generella och överdrivna stämplar. För mig får du gärna kemiskt kastrera våldsverkarna men du kan inte kastrera hela befolkningar.

Det har alltid funnits en överrepresentation i brottsstatistiken av människor som befinner sig i utanförskap. Brotten har enligt tillgänglig statistik inte ökat i Sverige. Det är möjligt att 2015 förändrar bilden. Självklart ska inte invandrare begå brott med de skitstövlar som ändå inte kan hålla sig till reglerna får inte representera en bild av de övriga 99 procenten som vill andra saker. Jämför gärna med den statistik som finns tillgänglig över svenskar som begår övergrepp i andra länder. Med samma logik skulle vi alla sitta med kulorna i en påse.

Jag tror självklart på ett tryggt Sverige och jag ser de stora hoten från annat håll. Samma hot som andra länder och folk fått uppleva när de stora makterna slåss för en gemensam sak genom att bekämpa varandra. En effekt som vi här har tydliga spår efter med gigantiska flyktingströmmar från Mellanöstern.

Jag ska vid tillfälle skicka dig en liten exposé över den militärgeografiska situationen i vårt närområde.

Jag har inga problem med förorten men jag ska i ärligheten namn säga att jag bor i ett lugnt område och har väl som person egentligen aldrig varit speciellt ängslig. Jag förstår människors oro lika väl som jag förstår att ungdomar som inte ser någon framtid bygger egna normer. Här har vi också fått kritik och FN:s barnkonvention är inte lag i Sverige.Olle sa...

Andreas, Du har helt rätt och jag har aldrig förnekat denna situation. Du skulle få samma resultat om du gjorde en liknande undersökning i den kristna högern. All form av extremism är förkastlig. Det är också viktigt att sätta det i perspektiv av tolkningen av sharia. Jag är ingen expert och har heller inte övervägt att överge min agnostiska hemvist men jag har förstått att sharia tolkas mycket olika.

Därför är det viktigt att vi också i den mån vi har möjlighet hjälper de människor som flyr oförrätter.

Notera också att det faktiskt och kanske märkligt nog är en övervägande majoritet i de flesta muslimska länder för religionsfrihet.

Man kan säkert rada upp hemska religiösa och kulturella skillnader men jag hävdar fortfarande att människan som arketyp är god även om undantagen från den regeln är graverande.

Andreas sa...

Hej Olle.

Så du säger att genom att jämföra den bredda massan av muslimer (som undersökningen är utförd på) med en mindre del av kristna så kan man få fram siffror som pekar på liknande attityder? Även om så är fallet, och det tar jag inte för en omöjlighet, så inser du säkert vilken tankevurpa en sådan jämförelse är. I det ena fallet pratar vi om den bredda massan och i det andra extremister.

Att en övervägande majoritet står för religionsfrihet är givetvis ett gott tecken även om det är väldigt motsägelsefullt när man ser siffrorna på hur många i MENA-området som vill att sharia lagar ska ersätta sitt lands lagar. Av de som är för detta så är också en övervägande majoritet för att dödsstraff ska utdelas i sharia domstolar. Och för den som inte är insatt i sharia så kan jag informera att både personer som lämnar islam och personer som övertygar andra att andra att lämna islam ska bestraffas med döden.

Att människan i grunden är god är en tanke som vi båda delar, men tyvärr så är framförallt religion ett ypperligt verktyg för att få folk att bete sig på de allra vidrigaste sätt. Och i ett flertal undersökningar av attityder hos muslimer boende i Europa så ser man att et faktiskt är de unga som är mer konservativa och extrema i sina åsikter, utvecklingen verkar med andra ord gå ut helt fel håll.

I en intervju med Dave Rubin på 'The Rubin Report' (alltid sevärt, kan starkt rekommendera hans program till alla, finns på youtube) så sa den före detta English Defense League ledaren Tommy Robinson att en av få personer som är mer hatad av engelska muslimer utöver han själv är den muslimska reformatören Maajid Nawaz.

Lester Boré sa...

Olle.
"Vem har sagt att det är viktigt att införa mångkultur?"
Har du öppnat dörren de senaste decennierna?
Har du läst en dagstidningsledare de senaste decennierna?
Har du något som helst hum om den nuvarande allmänna debatten?
Har du någonsin reflekterat över vad te x Tyskland och Sveriges makthavare fokuserar på i inrikespolitiska frågor?
Har du noterat hur man i statsbudgetar prioriterar hur de allmänna medlen skall användas?
Om du inte uppmärksammat att multikulturalismen är ett mer eller mindre uttalat mål för västvärlden är du inte ens i närheten av en realistisk verklighetsuppfattning och otroligt mycket mer bortkollrad än vad jag hittills trott.

Du kan för min del ånga vidare med dina ideer om att det skulle vara inskränkt att anse att det inte ska finnas grogrund för främmande kulturer i fullt fungerande, traditionellt kristna och förhållandevis etniskt homogena länder. Du kan fortsätta dribbla med uttalanden om att alla som sett världen vet ditten o datten. Du kan fortsätta att insinuera att man genom "bildning" kan frigöra sig från ondskefulla tankar om att alla människor eller kulturer inte är lika.
Det spelar ingen egentlig roll eftersom pendeln är på väg tillbaka och folk börjar bli medvetna om att deras identitet är större och djupare än vad dom jobbar med eller vilka tv-program dom gillar.
Skulle pöbeln uppepå detta återigen få smak för kristendomen och därmed bergfästa sin traditionella identitet så kommer relativistiska vanföreställningar som de du så ofta ger uttryck för, att täckas i ett löjans töcken.

Den kristna högern?! - Du kan inte mena allvar?
Hur många individer pratar vi om då?
Trams.

Bristande integration är ett samhällsproblem som skapats av såna som dig, Dvs folk som efter eget huvud gjort bedömningen att dom är lite mer bildade, förstående och framförallt mer godhjärtade än den illaluktande allmogen.
Integrationsproblemen har inte dykt upp ur tomma intet en vacker dag, politiker och journalister har jobbat hårt för att ta Sverige till det stadie vi nu befinner oss i.

Dina solidariske resonemang är dumma. Dina analyser är fel.
Du säger att vi inte kan pruta på att ta emot människor som flyr "oförrätter". - Det är så jävla dumt att klockorna stannar!
Vem definierar en oförrätt? - Du?
Om alla folk i världen levde under en hänsynslös despot, skulle lösningen då vara att samtliga av jordens folk bosatte sig i Sverige?

Jösses...

Olle sa...

Andreas

Jag har inte för avsikt att ge mig in i polemik i område som jag inte kan. Du verkar vara väl informerad och har säkert uttryckt dina åsikter i religionsfrågor tidigare

Däremot så har jag en gång i tiden läst statistik och även linjärprogrammering. En urvalspopulation på 38-tusen inom ett geografiskt område som omfattar mer än en miljard människor kan nog inte anses som en bred massa. Självklart kan det vara ett signifikativt urval men den sannolikheten är faktiskt mindre än det omvända. Notera också att de länder som kan anses mer sekulariserade också har en låg siffra. Den statistiska relationen avser bara den muslimska populationen i respektive länder och i länder med låg andel muslimer har frågan modifierats.

I de Palestinska områden bor nästan 40-tusen kristna och allt som allt kan man räkna till 500-tusen kristna palestinier. Mest känd är kanske Hanan Aashrawi.

Irak hade före krigen en kristen population på nästan två miljoner. Ett exempel är Tariq Aziz som var utrikesminister.

Vad gäller tolkningen av Sharia så står det så här i den undersökning du hänvisar till: Moreover, Muslims are not equally comfortable with all aspects of sharia: While most favor using religious law in family and property disputes, fewer support the application of severe punishments – such as whippings or cutting off hands – in criminal cases. The survey also shows that Muslims differ widely in how they interpret certain aspects of sharia, including whether divorce and family planning are morally acceptable.

Lycka till med ditt korståg men jag väljer nog att stå utanför.

Anonym sa...

olle! Hur är vädret nere i Tel Aviv?

Anonym sa...

Jag brukar citera han som har kvartersbutiken hos oss där jag bor, citat.Jag skäms att vara invandrare när man ser hur lite respekt många nysvenskar visar för Svenskar och Sveriges kultur, slut citat.Han kommer från Iran och vi brukar prata ganska mycket när jag är i hans lilla butik ,så pass att han sa att han överväger att lämna islam tillsammans med sin fru för att det är så otroligt mycket elände och negativitet inom islam nu.
mvh.
Stefan Bäckman

Olle sa...

Självklart är min värld förvriden av den bubbla som jag innesluts ini. Dagstidningar är ett okänt begrepp och till skillnad från allmogen som jag inte längre får tillhöra så är jag dessutom luktfri. Jag är politiskt helt omedveten och den omvärld jag ser är förvanskad av mina bröder som ser sig så bildade att de riktiga verkligheten slutar att existera.

Nä! pendeln är tillbaka till de ideal som lagt grunden för vårt samhälle. De tyska och holländska legosoldater som hjälpte oss att vidmakthålla stormaktstiden. De valloner som lärde oss järnbruket och den franska allmoge som gav oss kungahuset. För att inte tala om de svenskar som med Rurik stiftade den stora fienden i Öster. Eller hans sentida motståndare som efter kalabaliken i Bender gjorde upp med det Osmanska riket och fick den svenska kåldolmen som tack.

Vi kanske också ska hedra den tyske benediktinermunken Ansgar som gav oss våra värderingar och det kristna kärleksbudskapet – Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.

Lester jag tror att din värld är mycket trängre än min – hos mig är du alltid välkommen!

Nu ska jag också ta ett glas vin.

martin sa...

Den här bloggen var mycket trevligare utan Olle, jag kan köpa att det blir politik i de politiska inläggen men nu blir det samma skit i varenda inlägg. Kan du inte bara sluta med det här dravlet i varenda inlägg. Jag besöker inte den här bloggen för att läsa inlägg om multikultur när det är några antika motorer som är ursprunget till inlägget som inte alls handlar om vad det kommentarsfältet slutar i..

Lester Boré sa...

Jag kommer nog att framstå som bakom flötet i och med detta men det bjuder jag på,
Jag hänger inte riktigt med på varför sharialagar eller "importerad" brottslighet skulle vara enskilda problem?
Det ovanstående är en naturlig konsekvens av multikultur. - Att vitt skilda kulturer existerar utan konflikt på andra sätt än parallellt med varandra är inte realistiskt, det som gemene man eller kvinna upplever som problem i nuläget är ju resultat av den hyllade kulturella blandningen. - Något som valmanskåren tillsammans har beslutat vara rätt väg för Sverige.

Olle sa...

Vädret i Tel Aviv är säkert bra. Jag har dessvärre inte varit där sedan länge. När min pappa levde så exporterade vi telefonstolpar till Ashdod som faktiskt såldes till arabländer en en klurig israel som hette Peron. Skälet var att det blev förbjudet med kreosotimpregnering i Sverige med i Ashdod gick det bra. Jag är en stor vän av Israel men också en stor ovän av krigen.

OK Martin. Kul att lära känna dig! Antar att det också avser andra trådkapare. Själv är jag förmodligen helt okunnig om motorer trots några bortkastade år inom utbildningsväsendet.

Då får man väl göra 82x112 och andra sällskap i eftertankens limbo och ägna sig till uppdatering av kunskaper kring den mekaniska omvandlingen av förbränningens entalpi till en roterande rörelse.

Nä fan nu torkar vinet!

martin sa...

Jag kan faktiskt inte bry mig mindre om vad du kan eller inte om motorer och vad gäller övriga trådkapningar så faller de mellan stolarna jämfört dina attacker på sistone i var och varannat inlägg.

Andreas sa...

Hej igen Olle.

Det är faktiskt första gången jag diskuterar religiösa frågor med någon på Stellans blogg.

Huruvida antalet tillfrågade är tillräckligt för att kunna kallas för 'den bredda massan' kan alltid diskuteras, men att jämföra en undersökning där 'muslimen på stan' är tillfrågad och en hypotetisk undersökning bland kristna längst ut på högerkanten som du nämnde kan inte anses vara jämförbara.

Att det finns kristna i Mellanöstern och att det även finns många exempel på hur dessa kan leva sida vid sida med muslimer utan problem är jag fullt medveten om. Även hinduer och muslimer verkar oftast fungera bra som grannar, då är det väl oftast något värre för judarna. Att majoriteten av de tillfrågade sade sig stödja religionsfrihet samtidigt som man väljer att stödja ett rättssystem som bestraffar människor (via dödsstraff eller på annat vis) som väljer att lämna islam får väl ändå anses vara ett bra exempel på dubbeltänk.

Att det finns olika tolkningar av sharia får väl anses som ett friskhetstecken och att det finns krafter som vill reformera sin tro. Dock så går det inte att komma ifrån att av de som anser att sharia ska vara landets lag (vilket den stora majoriteten av de tillfrågade i MENA-området) så stödjer en stor del av dessa dödsstraff (42-86%, Tunisien sticker dock ut med 'bara' 29%) för personer som lämnar islam.

Något korståg är jag inte ute på, dock vill jag att man ska diskutera fakta på ett vettigt sätt.

Lester Boré sa...

Olle.
Jag håller inte med Martin.
Jag uppskattar din närvaro väldigt mycket och att du vänder på saker och ting, trots att jag inte delar dina ofta luddiga åsikter så är du den jag direkt slår mig ned brevid i fikarummet om det är ledigt.

Jag vet att jag kan vara offensiv (Fikarumschefen har som bekant uppmärksammat mig på det... :)) men som du förstår så är detta en kamp åsikter och argument emellan, självklart är du välkommen hos mig också! Allt annat hade varit förkastligt.

Anonym sa...

Martin förihelvete! Trodde Stellan hade snackat klart om det där. Han tillåter alla åsikter att höras här, ingen ska tystas. Så har jag fattat det i alla fall...

Andreas sa...

Självklart ska Olle vara med, vill man bara höra en åsikt så har jag hört att Nord Korea är fint så här års....

#AllaSkaMed

martin sa...

Tystas behöver de inte göra, kanske var fel att utmåla enbart Olle som skyldig men jag tycker det vore intressantare med lika långa diskussioner med ämnet i inlägget. Då kan jag redan från början se att det är ett politiskt inlägg och så behöver jag inte lägga mig i debatten. Nu är ju det här Stellans fikarum förvisso men det skulle vara skönt om inte allt var tvunget att mynna ut i politiska debatter, det finns nog bättre forum lämpade för det egentligen.

Anonym sa...

Min trevliga butiks ägare från Iran sa när han fick frågan av mig, om det blev krig mellan islam och väst skulle alla olika islamska grupperingar hålla samman för ett enat krig , ett stort JA svarade han , men nu då? Makt svarade han, bara makt, oavsett vilken gruppering en muslim tillhör så är det makt och privilegier för sin egen vinning samt för hela släkten och problemet uppstår när dom sittande vägrar att dela med sig av sina förmåner till "oliktänkande" och alla gömmer sig bakom "sin" religion och det skiten kommer upp hit till Europa nu .
mvh.
Stefan Bäckman

Olle sa...

Grenache är en underskattad druva. Den kom till Frankrike under 1920-talet från Spanien som en ersättare för de stockar som vinlusen tagit. Det sägs att ursprunget kommer från Grusien (Georgien)och druvan Saperavi. Georgien är kanske är mest känd för sin store son Iosif Vissarionovitj Dzjugasjvili.

Ska ta saken under övervägande.

Jag har inga problem med vare sig Stellan eller Lester eller andra trots att jag faktiskt under några månader 1972 bodde i Skogås. Vi har säker massor gemensamt även om jag skruvat i Franska, Italienska och Engelska bilar och kanske inte alltid förstått charmen i amerikanskt bysmide. Jag uppskattar alla som har mod att uttrycka sina åsikter vilket kanske inte alltid är så lätt i dagens samhälle.

Det finns ett skäl till att jag undviker diskussioner om religion eftersom det i allmänhet leder till generella projiceringar och uttolkningar av diverse heliga skrifter.

Jag är heller ingen predikare om det nödvändiga i musikkulturer även om jag inte är av den uppfattningen att det inte bara är av ondo. Det jag regerar mot är den rädsla och märkliga argumentation som börjar forma sig bland en liten men växande grupp människor. Lika lite som jag kan beskyllas för min sociala bakgrund, som kanske inte är så märklig som några uttolkare här vill göra den till, så kan vi stämpla människor därför att de är födda annorstädes och kan ha andra kulturella vanor. Allting är relativt och förskjuter vi våra referensramar kan vi bevisa det mesta även om bevisen blir falska.

Människor från andra kulturer är inte farliga! Däremot kan traumatiserade människor som utsatts för krigets fasor vara svåra att hantera men vi kan inte bara blunda. Det handlar inte om massinvandring eller mord på vår egen kultur det handlar om medmänsklighet och någon form av internationell solidaritet. Det bästa bidraget vi kan göra för en tryggare värld är att få stopp på krigen.

Man behöver inte gilla alla och alla får givetvis inte plats i Sverige eller Finland eller...men som världen ser ut just nu måste vi maka lite på oss om än för en begränsad tid.


God natt!


Olle sa...

Musikkulturer ska givetvis vara multikulturer. Det är den djävla rättstavningsfunktionen som fördärvar innehållet.

Stellan sa...

Så där ja, nu har jag spikat färdigt för idag och sätter mig vid datorn.

Olle, tack för ditt senaste svar till mig, det var bland de sakligaste du har skrivit i ämnet.
Jag förstod vad du menade, men givetvis har jag synpunkter.
Texten som du har tagit citaten ur, handlade om den mediala responsen på en företeelse som är ny här i Europa (Köln, Hamburg Helsingfors och i viss del Stockholm). Media normaliserade detta genom att dra igång en kampanj för att visa att "tafsande inte var något nytt". Jag tycker att det är tråkigt när du feltolkar mig med flit.

Och det här med utanförskap och segregation... Jag hör vad du säger, och jag har hört det förr, men jag håller inte med om att det förhåller sig på det sätt som du målar upp.
Många människor som kommer hit vill assimileras och bli en del av det svenska samhället, min kompis Kuba(som gav dig en skopa ovett i Wasahamnen då du gick på mitt fördäck med skor då jag inte var där;-) är ett exempel, Stefan Bäckmans kioskgubbe är ett annat.
Men det finns även många människor som inte vill bli en del av det svenska samhället, utan anser att deras kultur är överlägsen våran. Ett bevis för detta är att vi har perfekt assimilerade invandrare som bor bland oss, men även gott om diasporor där den svenska ordningsmakten inte kan upprätthålla våra lagar. Man väljer i stort sett själv om man vill ha utanförskap eller bli en del av det man kommer till. Många ålänningar har tex, en förutfattad mening om svenskar, vilket märkes av du jag flyttade hit. Detta är givetvis bara en "light variant" av vad man kan tänkas uppleva då man kommer från mellanöstern, men visar man genom sitt handlande att man vill bli en del av det man kommit till, så blir man accepterad av de allra flesta.
Att Sverige har tagit emot dom enorma mängder, och även specialiserat sig på ensamkommande flyktingmän gör dock att det blir betydligt svårare för dom som vill assimileras. Främlingsfientligheten som man kallar den, växer givetvis explosionsartat på grund av den förda politiken. Och tro mig när jag säger detta, det smärtar mig oerhört att människor särbehandlas på grund av sitt ursprung! Jag har aldrig och kommer aldrig att särbehandla någon på grund av etnicitet.
Men när man importerat dessa enorma problem, så kommer folk att prata ovarsamt om det hemma vid matbordet, och barnen hör... Sen är karusellen igång.

Du ger mig också kritik för att jag bara tar åt mig en viss form av information i detta ämne samtidigt som du betvivlar att jag agerar så i andra frågor, vilket jag inte anser vara sant. Däremot så ser jag ingen anledning att skriva solskenshistorier om hur mycket skatt Özz Nugend(eller hur fan han stavas) betalar, eller hur väl Kuba fungerar i samhället, det borde liksom vara en självklarhet.
Men det är ju så att om jag har oljat tio båtar med xx-olja och det har blivit mögel, medans jag har oljat tio båtar med k-olja och dom har blivit bra, så drar jag ju slutsatser av det. Även om Henrik Schyffert står och gapar om att alla som oljar med k-olja är nazister...

Martin, Det var jag som drog igång det idag. Olle skrev en sarkastisk mening, och jag gick igång.
Jag vill köra vidare som det är. Det får och ska spåra ur i fikarum, och du får givetvis säga att du tycker att det är skit, och Olle får försöka frälsa oss. Ibland ruttnar man, drar i sig kaffet och går ut. Mänskligt beteende;-)

Kotten sa...

Olle, spelar ingen rock'n roll vad du menade för ingen orkas läsa dina predikningar. Håll dina inlägg korta så hinner vi med begränsad livsläng läsa igenom dem.

Klicka här detta är fränt sa...

Olle: Det var ju synd att du flyttade från Skogås då, hade du bott här i Skogås nu, så hade du kunnat se eldande av centrumet, och stenkastning mot brandmännen, LIVE!!
Knivmord och skottlossningar har det också varit, är det en trevlig utveckling av samhället?

Lite roligt Amerikanskt bysmide i en länk högst upp. Klicka upp till stor bildskärm.

Mvh Skogåsbon

Anonym sa...

Lång men spännande läsning: https://www.gov.uk/government/statistics/statistics-on-race-and-the-criminal-justice-system-2012

Anonym sa...

Stellan: Jarmo gick bort för ca. en vecka sedan.
Berra dog visst på dansgolvet.
Två riktigt bra människor. R.I.P.

Mvh Skogåsbon

Klicka här Olle sa...

Olle: Lite läsning för dig, klicka på blåa texten längst upp.

Mvh Skogåsbon

rocket goldstar sa...

Skogåsbon: Jag tackar dig för info.
En annan sak, varför flyttar du inte från skogås ?

Anonym sa...

Skogåsbon, en vass Fordsnurra är trevligt.Chassiet på den mustangen är dock långt ifrån standard, tillskillnad från Porsche bilarna.

Det som imponerar mest är att en 914 ligger topp fyra.

Olle kul att du orkar när det är alla mot en.

/Johnny Boy

Stellan sa...

Rocket, det där med att flytta är inte så enkelt.
Hur ska man hitta en hyreslägenhet i Stockholm idag?
Det vimlar ju inte av förorter som är tryggare än Skogås idag, och för att få tag på något boende där så krävs en stor plånbok.
Det enda man kan göra är i stort sett att lämna Stockholm, men då var det där med jobben...
Men hur var det Olle skrev? Vi måste maka lite på oss, när människor behöver hjälp.

rocket goldstar sa...

Flytta från Stockholm verkar vara svårare än att ta sig över medelhavet i gummibåt.
I bland känns det befriande att bo 25mil från huvudstaden.

Stellan sa...

Nä, för mig var det enkelt, jag hade en kåk att sälja, och ett jobb på nya orten.
Men om man bor i hyreskvart, och det inte finns jobb som man har kvalifikationer för på annan ort,
hur fan gör man då?
Våra föräldrar och farföräldrar byggde ju miljonprogram och grejer, men dom kvartarna ger vi ju till andra.
Det har blivit så jävla tokigt.

BITTERPITTEN sa...

Den här blogger är ju helt otrolig.
Det spelar ingen roll om blogginlägget handlar om fastsittande kolvar i veteranmotorer,mahognybåtar,takläggning eller arbetsolyckor så nog fan spårar kommentarerna ur i att handla om politik.Jag älskar den här bloggen.

rocket goldstar sa...

Och själv provkörde jag mitt evighetsprojekt Baljan, känslan är total.

Stellan sa...

Rocket, bygger du hotrod? Vad roligt!
Nu kom jag att tänka på min svåger som premiärkörde sin veåttavolvo utan bromsar
och jordfläta. Det jordade genom gasvajern på full kastrull, och blev stor förödelse...

Anonym sa...

Jaha..... Ännu en bil från räddningstjänsten sönderslagen i Tensta.
Hoppas att föräldrarna till dessa ungjävlar vid ev vetskap om deras dåd slår dom sönder och samman.

/Johnny Boy

Lester Boré sa...

Johnny Boy.
Det är tråkigt att det skrivs om detta i media, det bästa vore om alla inblandade lade locket på. Förresten har ungdomar i Sverige slagit sönder räddningsfordon ända sen reformationens dagar, det är inget nytt fenomen.

Nu måste jag kila! - Jag ska, i enlighet med gammal svensk sed, åka till Eriksdalsbadet och rujsa.

Olle sa...

Lester

Eriksdalsbadet har Sveriges bästa gym. Jag och några andra gamla hjärndöda militärer i sällskap med reminiscenser av resten av världen befolkning går dit och tränar. garanterat varje tisdag eller torsdagsmorgon. Du är välkommen.

Lester Boré sa...

Olle.
Jag har inte tid med glättig fåfänga iform av gym-träning, jag har fullt upp med agitation för att försöka rädda den civiliserade världen från undergång.
Dessutom har jag svårt att finna ro bland människor med "auktoritära" yrken. - Jag menar inte att alla militärer, snutar och väktare generellt är ett resultat av sina egna mentala tillkortakommanden men gruppen som helhet passar inte min ödmjukt tillbakadragna och fria personlighet.
Jag vill slutligen höja ett varningens finger gällande den miljö du och dina gelikar befinner er i. - Det har rapporterats om att folk överraskats av såväl anal som vaginal stimuli i badhusmiljö, min misstanke är att de drabbade varit såna som inte förstått att dom ska bjuda till eller "maka på sig" men det kan även ha varit goda människor som fått ringen motionerad så se upp.

Olle sa...

Det bästa sättet att finna ro bland auktoritära människor är att undvika dem. Militärt ledarskap bygger inte på att vara auktoritär men kanske på att bi en auktoritet genom att förstå kraften i att lyssna på andra och fördela ansvar.

Mycket bygger på Will Schutz teorier.

Låt oss dock inte fördjupa oss i detta utan konstatera att vi som regelbundet besöker detta moras av moralförfall är lika förvånade som alla andra. Det måste vara en företeelse som sker vid tillfällen då vi inte är där. Talade med personalen som bekräftade att det sannolikt har hänt på kvällstid.

Stellan sa...

Olle, inget svar på mina frågor, nu heller?
Inte heller någon replik på mitt långa svar till dig, det tog ju skitlång tid att skriva.

Olle sa...

Nja! Även jag gör annat ibland. Fast egentligen är det inte så mycket att svara på. Man kan diskutera segregation i evighet bara för att alltid komma till slutsatsen att den alltid drabbar de fattiga i samhället. Bra fördelad välfärd har alltid motarbetat segregation och konflikter mellan olika etniska grupper.

Man skulle kanske utan att för den skull vara "von oben" kommentera den erfarenhetsmässiga allegorin med oljan och konstarea det vid en fösta anblick och för de flesta låter väldigt logiskt. Sett i ett strategiskt sammanhang blir det inte lika logiskt. Inom industriutveckling pratar vi ofta om fem varför - orsakssammanhang eller händelseanalys.

Vid analysen kanske du finner att olja xx egentligen är bättre men att den innan den förpackas går genom en slang som tidigare använts för olja c. Den oljan innehåller en kemikalie som främjar hydrolys av längre fettsyror varför oljan mycket snabbare degenereras. vidare så är olja xx förpackad i en förpackning som innehåller rester av proteiner som verkar som näring för mycel. Ren olja xx är fantastisk men går inte att få tag i.

Olja k däremot har genom sin popularitet en egen process och är därför renare och den förpackas dessutom i en förpackning som inte har rester av av proteiner. Däremot är olja k inte lika beständig över tid vilket brukarna märker först efter sju år då det börjar bli svart i trät och en omisskännlig doft av isocyanat börjar sprida sig.

Alltså det omedelbara intrycket är inte alltid det man tror. Med analys i flera steg kan man påverka orsakerna och dessutom komma år grundorsaken till symptomen.

Jag ger dig inte kritik för att du föredrar en viss typ av källa jag konstaterar att det är så. Det är väl inget konstigt med det och det understryks av en del av dina kamrater. Du är väl inte sämre för det och jag kanske inte alltid heller är objektiv även om vi båda försöker. Några tog till en annan konsekvens och lämnade samtalet. Jag kanske är lite för enveten och gör där för trots idogt motstånd några tappra försök att införa en annorlunda syn på den rådande verkligheten.

Jag visste dessutom inte att vi specialiserat oss på ensamkommande flyktingmän. Det är nog tyvärr så det ser ut mycket beroende på tvångsrekryteringar av bland andra Afganska flyktingar i Iran till de styrkor som ska strida mot ISIS.

Jag har inget emot restriktioner eller en balanserad invandringspolitik men just nu dör det oskyldiga och godhjärtade människor i konflikter som andra har skapat. Då är vi enligt alla de konventioner vi undertecknat, i det kristna budskapets inre väsen och för mänsklighetens fromma skyldiga att hjälpa till.

För övrigt är Kuba en hyvens man men jag gick faktiskt inte med skorna på ditt däck.
Stellan sa...

Frågorna var i ett äldre inlägg.
Tycker du att förorten är en trygg plats?
Tror du att mellanösterns konflikter stannar vid den fysiska platsen, eller följer den med folket hit?
Taiwan har jordbävningar, bäst vi lockar dom över havet och hit;-)

Olle sa...

Stellan

Jag vet inte om förorten rent generellt är en trygg plats eftersom jag som alla andra bor där jag bor. Jag vet dock genom att studera liknade situationer i andra länder att socioekonomiska skillnader skapar konflikter oavsett etnicitet. Jag vet också att otryggheten i förorten eller i segregerade områden inte blir mindre om människor inte får delta i samhällsbyggandet. Jag vet också att det faktiskt går att göra något åt saken utan att bygga murar mellan människor.

Konflikter mellan människor kan givetvis följa flyktingströmmar och gör säkert så också. På samma sätt som annan kulturell påverkan skapar konstiga och oönskade motsättningar. Du behöver bara gå till Danmark och de motsättningar som finns mellan kriminella MC-gäng för att hitta en annan dimension av samma vara. Det gör inte problematiken mindre påtaglig men den får mig ändå inte att tappa tron på mänskligheten. Ibland kan företeelsen få märkliga uttryck. I södra Brasilien bor en relativt stor tysk befolkning. Den är uppdelad i två läger - de som flydde Nazismen och de som flydde vedergällningen mot nazister. Jag antar att den uppdelningen kommer att fortgå men vad jag vet så kan man hantera konflikten.

Självklart finns det andra orsaker till människors olycka. Haiti är ett annat bra exempel. Det finns dock en gigantisk skillnad och det är att jordbävningar inte betyder att någon nästa dag kommer och skjuter dig eller våldtar dig eller på annat sätt begår brott mot din existens.

En flykting är, enligt 1951 års Genèvekonvention, en person som med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politiska åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp befinner sig utanför det land där han eller hon är medborgare och som inte kan begagna sig av det landets skydd.

Alla som kommer hit är inte välfärdsturister eller potentiella terrorister. Den sistnämnda kategorin är sannolikt en synnerligen liten andel. Det ska vi bekämpa men under tiden kan vi väl i alla fall hjälpa några av våra medmänniskor som enligt den konvention vi undertecknat anses vara flyktingar. Självklart hade det bästa varit att hjälpa alla på hemmaplan eller i närområdet men det har vi faktiskt inte lyckats med.

Stellan sa...

"Våldtar dig eller skjuter dig"... Det har blivit en del av den varan i Sverige numera,
antingen ser man kopplingen, eller så avfärdar man den som strunt.

Din sista mening var intressant. Alla vet att det hade varit mer humant att hjälpa på
hemmaplan, eftersom man då kan hjälpa enormt många fler.
Men, det är inte den humana aspekten man är ute efter, och det tror jag att du vet,
Olle. Det är min fasta övertygelse att du förstår det, jag misstänker tom, att du vet
varför man gör på detta sätt istället.

Folket säger knappt pip om man drar ner på biståndet trots att hundratusentals kan
bli utan vatten som en följd av detta, men vill du begränsa invandringen, så blir det ett jävla liv.

Anonym sa...

Informativt klipp om systemkollapsen https://youtu.be/k_OTj2CGhqA

Stellan sa...

Anonym, skulle det där vara roligt?

Anonym sa...

Lite sent svar, jag vet:
Rocket: Jo, men som sagt, vart skall man flytta, det är nästan likadant i alla förorter numera. Jag bor inte heller vid centrumet, och här är det inget folk som bara passerar förbi, för man kommer inte längre än hit, så här är det rätt så lugnt här ändå, visst ett mord för ca.8 månader sedan, men det var inte utomhus.
Dessutom har jag köpt min lägenhet.

Johnny Boy: Kan inte reglerna till 100%, men dom brukar vara väldigt noga med att det är original grejer, eller av biltillverkaren tillverkade delar. Jag vet att här hemma, så måste det vara rätt partnummer på det mesta, så jag tror inte att den kan vara direkt ombyggd i chassiet.
Pratade med en kille som körde en Ford Falcon på Gelleråsen för ett par år sedan, han berättade att det måste vara partnummer på allt. Jag såg att han hade tunna aluminiumkofångare på bilen, och då berättade han, att dom hade han köpt på Ford, med rätt partnummer, för annars fick han inte använda dom.

Anonym sa...

Glömde

Mvh skogåsbon