söndag 30 april 2017

Puffrör

Nu har jag smackat in ett par polisvänliga insatser i rören på Esox Lucius. Eftersom poliser gillar mässing, så krönte jag rören med detta material(som egentligen är en förorening), för att ytterligare blidka denna yrkesgrupp.