lördag 14 oktober 2017

Hemmavid


I morse försökte jag ta mig ett rådjur genom att smyga runt o skogen. Då jag uppenbarligen är bättre på att vandra än att jaga så hamnade jag efter en stund vid Sålis batteri.

Detta batteri skulle försvara Tsar-Ryssland mot yttre angrepp. Nu visade ju det sig vara skitsamma då man istället dukade under för bolsjevismen. Sålis batteri sprängdes i luften år 1919.

Någon kanske kan förklara vad svastikan hade för symbolvärde vid den här tiden, och även vad det står vid den?
Eller så kan ni gapa på om att jag är fullblodsdödsnazist som lade upp den bilden...

Inte vart det någe mera mat i frysen den här morgonen, om någon nu undrade hur pürschen gick.

5 kommentarer:

Magnus W sa...

Finlands version av svastikan var väl (bland annat) flygvapnets symbol fram till krigsslutet. Förutom vinkeln så vill jag minnas att Finland började använda hakkorset innan Adolf lade inkorporerade symbolen i nazismen.

Stellan sa...

Magnus W, Fast detta är ju under den ryska tiden, eller man kan ju anta det med tanke på bokstäverna kring svastikan.

Magnus W sa...

En snabb googling visade att finnarna började använda hakkorset 1918. Nu vet jag inte vem som sprängde Sålis men man kan ju tänka sig att det är klotter i samband med detta. Eller att ryskskriften är tidig och att hakkorset kom dit senare som ett långfinger åt öster.

Krille Fagerlund sa...

Vinkeln är finska varianten åtminstånde och har nog inget att göra med herr A.hilter att göra !

Krille Fagerlund sa...

Finns även en svastika på nyhamn! Minnes märke över några flygare ��